Рубрика: Без рубрики, Հանրահաշիվ

Հաշվում ենք տոնածառի մակերեսը

Реклама
Рубрика: Без рубрики, Հանրահաշիվ

08․10-14․10․2018 Հանրահաշիվ

Շաբաթվա առաջադրանքները դասագրքից

Լրացում՝ /էջ 59/ ՝ 136

Ա) a^7 : a^3 = a^ (7-3) =a^4

Բ)a8 : a12 = a*8:a*12 = 1*8*12 = 96

Գ)a6:a = a*6:a = 1*6 = 6

Դ)a12/a4 = a*12/a*4 = 3

Ե)a20/a22 = a*20/a*22 = 10/11

Զ)a20/a = a*20/a = 20

/էջ 59/ ՝ 138
Առաջադրանքներ՝ /էջ 63 / ՝153

4/8 = 4:4/8:4 = ½

8/12 = 8:4/12:4 = 2/3

45/210 = 45:15/210:15 = 3/14

256/924 = 256:4/924:4 = 64/231

2a/6 = 2a/6 = a/3

14a/21ab = 2/3b

X^5/x^7 = 1/x^2

8m^3n/12m^2 = 2mn/3

24a^5b^6c/36a^7b^4c = 2b^2/3a^2

48x^3y^4z^3/56xy^5z^4 = 6xy^5z^4

/էջ 63 / ՝    154

2(x+y)/4ax = x+y/2ax

A+b/a+b = 1

2(x – 1)/5(x — 1) = 2/5

3a(a — b)^2/6a(a — b)^2 = 1/2

4x(x- y)^3/16x^2y(x — y) = (x — y)^2/4xy

25m^2n(a – b)/35mn^2(a — b)^2 = 5m/7n*(a — b)

2p(p — q)(p^2 + q^2)/4q(p — q)(p^2+q^2) = p/2q

8a(a+b)^2(a – b)/18a(a — b)(a + b) = 4(a+b)/9

/էջ 63 / ՝    155

x — y/y — x = (y — x)/y — x = -1

2(a — b)/3(b — a) = 2(a-b)/3*(-(a — b)) = 2*(-1)/3 = -2/3

 

Առաջադրանքներ՝ /էջ 63/՝  156; 157; 158; 159; 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ 160; 161

Рубрика: Без рубрики, Հանրահաշիվ

Գործողություններ բազմանդամների հետ

1․ Կատարի՛ր բազմապատկում
14

(x + 2) · 5 = 5x+5·2=5x+10

6 (3y — 4) = 18y-24= — 6y

(2m+3n) ·7 = 5n ·7

c(2a + 5b)  = c · 2a = 2 ac

2․ Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը․

14

3․ Կատարի՛ր նման անդամների միացում․

14